Behemot

Fundacja TEXTURA wydała swoją pierwszą książkę: Behemot. Narodowy socjalizm, ustrój i funkcjonowanie, 1933-1944 przekład: Jerzy Giebułtowski

Książka ta została przygotowana przez naszą fundację we współpracy z United States Holocaust Memorial Museum (USHMM). Jest to jej pierwsze tłumaczenie na język polski.
Dzieło Franza Neumanna jest klasycznym studium ustroju Trzeciej Rzeszy. To pierwsza, a zarazem klasyczna analiza ustroju politycznego, gospodarczego i społecznego III Rzeszy. Jej fenomen polega na tym, że książka powstała poza Niemcami, a autor korzystał tylko z dostępnych dokumentów i obejmuje ona okres do 1944 roku. Jej najnowsze wydanie pochodzi z wiosny 1944 roku. Zatem autor w chwili publikacji swojej pracy nie znał wyniku wojny.
Trzecia Rzesza, tytułowy Behemot to pole rozgrywki pomiędzy czterema ośrodkami władzy (partia nazistowska, administracja państwowa, siły zbrojne, wielki biznes).
Autor książki był prawnikiem i politologiem, a w Republice Weimarskiej zajmował się prawem pracy. Behemot to znakomite opracowanie prawodawstwa, zagadnień konstytucyjnych i praktyki prawnej nazistowskich Niemiec, zawierające także krytyczne omówienia i analizy aktualnych do dzisiaj koncepcji teoretyczno-prawnych (Hans Kelsen, Carl Schmitt). Można by powiedzieć, że współcześni historycy „myślą Neumannem”.

W pracy nad książką udział wzięli:

Redakcja naukowa:
Maciej Przybyliński
Redakcja, bibliografia, indeks:
Beata Bińko
Korekta:
Dorota Białas
Opracowanie techniczne tekstu:
Witold Pawulski
Projekt graficzny i skład:
Marianna Cielecka

 

PRESS KIT:

Franz Neumann Behemot – Press kit-1

O książce na stronie USHMM:

https://www.ushmm.org/research/publications/academic-publications/full-list-of-academic-publications/behemoth-the-structure-and-practice-of-national-socialism-19331944