Yehuda Bauer – Przemyśleć Zagładę

Dofinansowaliśmy polskie wydanie książki Yehudy Bauera, Przemyśleć Zagładę, która ukazała się w 2016 r. nakładem Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Więcej informacji:

http://www.jhi.pl/publikacje/135