Współpraca wydawnicza

Fundacja TEXTURA specjalizuje się w tłumaczeniu i edycji tekstów z szeroko rozumianej humanistyki (historii, politologii, filozofii, literaturoznawstwa). Naszą książką założycielską jest Zagłada Żydów europejskich Raula Hilberga. Od początku istnienia współpracujemy z najważniejszymi instytucjami nauki i kultury w Polsce, między innymi z  Instytutem Pamięci Narodowej, Żydowskim Instytutem Historycznym, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy z  Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.  

Od 2013 r. uczestniczymy w projekcie edycji polskiej i przekładzie na język angielski Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, znanego jako Archiwum Ringelbluma. W ramach projektu przełożyliśmy siedem tomów (obejmujących ponad 2700 stron). W 1999 roku Archiwum to zostało wpisane na listę UNESCO.

Zasadą naszego działania jest współpraca, dlatego w 2016 r. ukazały się dwie książki będące koedycjami: Yehuda Bauer, Przemyśleć Zagładę – z Żydowskim Instytutem Historycznym oraz pierwsza i najważniejsza analiza ustroju nazistowskich Niemiec:  Franza Neumanna, Behemot: narodowy socjalizm, ustrój i funkcjonowanie, 1933-1944 wspólnie z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (USHMM).

Od 2013 r. we współpracy z Katedrą Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego prowadzimy staże dla studentów i absolwentów tego kierunku.