Wokół Raula Hilberga – rozmawiają: profesorowie Jan Grabowski i Piotr Wróbel

Spotkanie z cyklu Wokół Raula Hilberga – dyskusja o społecznych, prawnych i politycznych aspektach Zagłady Żydów. Tematem drugiego spotkania będzie hilbergowski opis Zagłady, dający w istocie ogląd funkcjonowania państwa, jego mechanizmów i struktur – w realizacji konkretnego celu, jakim była Zagłada.